Shop Mobile More Submit  Join Login
Theme, then criteria and judges, next prizes list, time frame, submissions guide, some advices and at the bottom all entiries.

Please read whole contest description to avoid misunderstanding.
Przeczytaj cały opis aby uniknąć nieporozumień.

Design OC maidservant. Have fun and share it!

Help the palace being full of live. Design one of its maidservant. Most lively - the winners - one, two or three will appear in my comic and get their lines! With a credit written permanent on 5mm margin.

Idea for an interesting, balanced character wins. Mono-personality or lack in realism fails. Make your art as good as you can and you have your chance. Technique is important, but in this contest inspiring design matters most.

Zaprojektuj swoją oryginalną pannę służącą. Baw się dobrze i dziel się radością!
Pomóż ożywić pałac. Zaprojektuj jedną z zatrudnionych w nim panien służących. Postać pełna wyrazu i życia - zwycięskie jedna, dwie lub trzy wystąpią w moim komiksie i będą miały swoje kwestie. Na pięciomilimetrowym marginesie odnotuję kto je stworzył.
Wygrywa interesująca, zrównoważona postać. Przegrywa papierowa, której brak realizmu. Zrób najlepszą pracę jaką tylko potrafisz i masz szanse. Warsztat jest ważny, ale w tym konkursie liczy się przede wszystkim dający natchnienie pomysł.


People whose opinion is respected while picking winners:
* Edyta and Ewelina, impartial, my colleagues who of DA members know only me
* Artur, 19 year old man - age as most of characters in this contest, impartial
* DrZime an author of "May the Rain Come" zimeta08.deviantart.com/art/Mt… graphic story with good script behind
* I'm waiting for answer from recognized gamemaster
* 16 year old girl and wanted! (age as most of characters in this contest)
Judges may donate prizes and leave comments at any time, but may not make an entry.

This contest is about designing inspiring character. If any entry by 11th February 2013, day before announcement, infuse someone other than its author to draw or write, it is a winner.

~~~~

Prizes: 1st Place
* From me: 155 - one hundert fifty five dA points, immediatelly
* From JedahDohmaPC 10 - ten dA points, immediatelly
* From Sharka-Larim 10 - ten dA points, immediatelly
* From me: A request piece of chosen character or item, plus shiping the actual finished piece free of charge
* From HM-Dragon-Dreamer A request full colored picture of one chracter without background
* From bertalina A request full colour character
* From Sharka-Larim A stock set of five high-resolution fotos – theme chosen by winner except nude, NOT for any hateful, pornographic, violent or obscene creation
* Winners Package from AnotherContestGroup - a group journal feature
* From 3wyl profile journal feature for 1 month

Prizes: 2 runner-ups
* From me: 15 - fiveteen dA points, immediatelly
* From Sharka-Larim 5 - five dA points, immediatelly
* From me: A sketch request
* From HM-Dragon-Dreamer A sketch request
* From bertalina A sketch request
* Winners Package from AnotherContestGroup - a group journal feature
* From 3wyl profile journal feature for 1 month

Every entry (yes!)
* All participants will recieve llamas from me, Sharka-Larim, aque-mizuhara and Casiuss84
* All entries will recieve carefully considered comment from me, aque-mizuhara and TheWerewolfPuppy
* All entries will be featured in this journal, they will be seen in my profile at least for Ferbuary nad March 2013

Additional quota for special mentions
* From Sharka-Larim 17 dA points

To please participants and/or winners donate your prize: 10 dA points or more, request, carefully considered comments etc. Prize donators may enter.
Spraw przyjemność uczestnikom i/lub zwycięzcom dodając swoją nagrodę: 10 dA punktów lub więcej, prace na indywidualne zamówienie, konkretne, przemyślane komentarze itp. itd. Osoby dające nagrody mogą brać udział w konkursie.

Thanks to those who donated prizes or their time:
Dziękuję za nagrody i poświęcony czas:
:iconsharka-larim: :iconjedahdohmapc: :iconaque-mizuhara: :iconcasiuss84: :iconanothercontestgroup: :icon3wyl: :iconhm-dragon-dreamer: :icondrzime: :iconthewerewolfpuppy:

~~~~

Thanks for informing about this contest:
Dziękuję za informowanie o tym konkursie:
:iconanothercontestgroup: :iconpolscymaniacymangi: :iconproject-pay-forward: :iconthe-devart-comics:

~~~~

Time frame
All dates UTC+01:00, Central European Time
Submission deadline: 10th Ferbuary 2013, Sunday
Announcement: 12th Ferbuary 2013, Tuesday
Zgłoszenia do: 10 lutego 2013, niedzieli
Ogłoszenie wyników: 12 lutego 2013, wtorek
While waiting for the announcement please leave a few words under fellow contestants' submissions or any of prize donators deviations. If you do not know language, use one of free online translators, e.g. Google Translator translate.google.com/ or Babel Fish www.babelfish.com/ .

Czekając na ogłoszenie wyników napisz kilka słów od siebie pod pracami konkursowymi innych uczestników albo dowolnymi - osób dających nagrody. Jeśli nie znasz języka, skorzystaj z któregoś z darmowych programów tłumaczących, np. Google Tłumacza translate.google.com/ albo Babel Fish www.babelfish.com/ .

~~~~

Entries
* Submit your deviation as you regularly do, then send me the link in note or comment. I will add submission to the folder in my collections and to this journal. No limit for entries.
* Medium: any, traditional drawing or painting, digital drawing or paiting, photos, craft, written bios or stories, feel free to submit any style
* Sorry, no anthros allowed. This contest focuses on human. Girl. Though your OC maidservant may be a boy!

*Multiple submissions featuring one character will be treat as one design. If such multiple entry win, it will recive one prize for all submissions. If it has several authors, they will share this prize with each other.
* Although you may do fanart of entry you like, proving it is inspiring and showing your support, and I will feature it in my journal under "Fanart" heading, you will not get prize if it is not yours.

* Opublikuj swoją pracę tak jak to zazwyczaj robisz. Potem wyślij mi link do niej w prywatnej wiadomości lub w komentarzu. Dodam Twoją pracę do mojej kolekcji - do odpowiedniego folderu oraz miniaturkę tutaj, do Journal's. Możesz zgłosić dowolną liczbę prac.
* Technika: dowolna, tradycyjny rysunek lub malarstwo, komputerowy stworzony obraz, zdjęcie, rękodzieło, spisana charakterystyka albo opowieść, w dowolnym stylu
* Niestety bez cech zwierzęcych. Ten konkurs skupia się na ludzkich dziewczynach. Chociaż jeśli chcesz możesz zaprojektować chłopaka - służącego!


* Zgłoszenie może składać się z kilku różnych prac. Jeśli tak przedstawiony pomysł na postać wygra, zostanie przyznana jedna nagroda za wszystkie elementy prezentacji. Jeśli będzie stworzy ją kilku autorów, podzielą nagrodę między siebie.
* Mimo że możesz zrobić fan art designu który ci się podoba, udowodnić że pomysł daje twórczą wenę i okazać swoją aprobatę, a ja dodam taką pracę do Journal'a pod nagłówkiem "Fanart", nie otrzymasz za niego nagrody.


~~~~

What is her apperance: face, hairdo, figure, clothes?
How is she as a person: how much she speaks, in what manner, how she prefers to sit?


She is probably between 15 and 19 years old. Serves in Vapama palace, a house of Great Duke of Getah. What does she typically do? Lundry, clean and maintain family rooms or reception area, assist in the kitchen prepering food or washing up and scrubs floors, servs refreshments and dishes. Or is she maid-of-all-work?

Garment covering legs and belly is a must. Skirts are shaped like bell on in slight tight A-line, trousers are straight. Sleves separeted from a top are in fashion, but are they practical? Nowadays casual clothes are dyed in dirt browns, sunny oranges, all hues of red and clear blue. Usually decorated in mosaic. Formal clothes, just as for last five tousand years, are black. Loads of jevellery always welcome: rings, earrings, braclet, neckels. At the moment it is atumn in her country. Trees give away their leaves and it is not so warm. What OC maidservant wear at her free time? Or what is her work uniform?

Jak wygląda: jej twarz, fryzura, sylwetka, ubrania?
Jaki ma charakter: ile mówi, w jaki sposób, jak siada?

Ma najprawdopodobniej pomiędzy 15 a 19 lat. Służy w pałacu w Vapamie, domu Wielkiego Księcia Getah. Co zazwyczaj robi? Pranie, dba o pokoje książęcej rodziny czy gościnne, pomaga w kuchni przygotowywać jedzenie czy zmywa naczynia i ściera podgłogi, podaje napoje i posiłki, a może robi to co akurat jej każą?

Strój musi zakrywać nogi i brzuch. Spódnice są modelowane w dzwon albo niezbyt szeroką linię A, spodnie są proste. Modne są rękawy oddzielone od bluzki, ale czy są praktyczne? Ostatnio na co dzień popularne są tkaniny barwione na pyliste brązy, słoneczny pomarańczowy, wszystkie odcienie czerwieni oraz czysty błękit. Zazwyczaj są dekorowane w mozaikę. Formalny strój, od pięciu tysięcy lat, jest czarny. Biżuterii nigdy za dużo: pierścionków, kolczyków, bransolet, naszyjników. Teraz w kraju panny służącej jest jesień. Drzewa zrzucają liście i nie jest zbyt ciepło. Co dziewczyna nosi w wolnym czasie? Albo: jak wygląda jej strój roboczy?


~~~~

Entries - Prace konkursowe
In order they have been made
Click thumb to see submission
W kolejności zgłoszeń, kliknij miniaturę żeby zobaczyć całą pracę

Let me introduce one of maidservants.
Design by Xanimite
Attempt Maidservant P: by Xanimite


I want you to meet Miss Adel Baqir.
Design by LukaszMuzial
Adel by LukaszMuzial


Have you already known Miss Isabella?
Design by Syrva
Isabella by Syrva


Everyone, this is Miss Celice.
Design by balthierspants
Celice by balthierspants

And her colleague, Miss Miki.
Design by VampirePlayMate
Miki by VampirePlayMate


Let me introduce Miss Cat maid.
Design by Pretty-june-jure
:thumb349132717:


This is Babette... I mean Miss Elizabeth.
Design by WalnutSprout
Babette by WalnutSprout


Another maid character.
Design by d1s
And I am supposed to clean yes? by d1s


I want you to meet Mr Maël Yann.
Design by Casiuss84
Mael Yann - Cook Chef by Casiuss84


May I introduce, Miss Ernesta.
Design by Sharka-Larim, translated by aque-mizuhara
ERNESTAERNESTA
translation below
Ernesta uwielbia przyjęcia i bale, a w Nowy Rok zabawa trwa wszędzie, w salonach, na placach, ulicach. Muzykanci grają na okrągło to, co umieją najlepiej, a rozbawione pary tańczą wokół nich. To było coś, co młoda dama lubi najbardziej. Wykształcona i inteligentna Ernesta nie miała żadnych problemów, by nawiązać konwersację z mężczyzną, czy to był wojskowy, kupiec, czy hrabia. Zawsze potrafiła znaleźć temat, by rozpocząć rozmowę, poznać się.
Lecz i tak największym jej atutem jest uroda. Szatynowe włosy zawsze miała nienagannie uczesane, delikatny makijaż podkreślał jej brązowe oczy, a wyszukana suknia koloru czerwonego podkreśla jej walory. Nic dziwnego, że przyciągała wzrok każdego mężczyzny, żonatego czy wolnego. Takie jest właThis is Moll... I mean Miss Maldene.
Design by Raqonteur
Moll by Raqonteur
 

Just hired as a servant, Mr Locke Fairfield.
Design by Liquid-Sun
lost in the emerald wetlands by Liquid-Sun


Have you already known Miss Vienna?
Design by bertalina
Vienna-Maid Contest by bertalina
 

This is Miss Leafy. Whisper: please, out of kitchen!
Design by Sturmir
:thumb353153477:


And her colleague, Miss Anabell.
Design by Kinikim
Anabell by Kinikim


This is Miss... Oh! Mr Lucius, stop messing around! My apologies.
Design by syris-darkness
:thumb353342285:


I want you to meet Miss Madeline Hawkins.
Design by oCorpseo
:thumb353339236:


Have you already known Miss Samantha?
Design by PanDaJang
:thumb353352669:


Let me introduce Miss Johanka.
Design by Sauroctonus
1 by Sauroctonus

Comment, write, draw, share, now. It's fun!
Zostaw kilka słów od siebie, pisz, rysuj, dziel się, teraz. To jest przyjemność!
Add a Comment:
 
:iconpandajang:
PanDaJang Featured By Owner Feb 9, 2013  Hobbyist General Artist
[link] : > praca ^ ^ Mam nadzieję, że wszystko jest OK
Reply
:iconakaszik:
Akaszik Featured By Owner Feb 10, 2013
O, Samantha! Dziękuję za zgłoszenie. Jak się bawiłaś przy jej projektowaniu?

Już dodałam projekt do dziennika w moim profilu. A komentarz zostawię po tym jak wypowie się jury. :aww:
Reply
:iconpandajang:
PanDaJang Featured By Owner Feb 10, 2013  Hobbyist General Artist
super : ) Byłam niezdecydowana bardzo, ale projektowanie sprawiło mi dużo zabawy naprawdę : D

oki dziękuję ^ ^
Reply
:iconocorpseo:
oCorpseo Featured By Owner Feb 9, 2013  Hobbyist General Artist
moja praca: [link]
Reply
:iconakaszik:
Akaszik Featured By Owner Feb 10, 2013
Dziękuję. Podziwiam staranność prezentacji pomysłu :clap: I już na razie nic nie mówię, najpierw wypowie się jury. Praca jest już dodana do dziennika w moim profilu.
Reply
:iconocorpseo:
oCorpseo Featured By Owner Feb 10, 2013  Hobbyist General Artist
Okej, okej... nie mogę się doczekać~~~~
Dziękuję! W sumie to moja pierwsza taka złożona prezentacja postaci i całkiem dobrze się bawiłam~!
Teraz pozostaje czekać~~ xD
Reply
:iconbertalina:
bertalina Featured By Owner Feb 8, 2013  Hobbyist Digital Artist
Hello! I have finished my entry: [link] I hope you like it!
Reply
:iconakaszik:
Akaszik Featured By Owner Feb 8, 2013
Thank you Whatever you though was deadline, you meet it!

I've alreade featured Vienna in my profile journal. I really like her apperance. Though I'll comment more on each entry on Tuesday :XD:

Have you enjoyed drawing her?
Reply
:iconbertalina:
bertalina Featured By Owner Feb 8, 2013  Hobbyist Digital Artist
Thank you!I'm glad you like it.^^ Yes! I had a lot of fun drawing her, I loved designing her outfit, since I have an small obsession with lolita dresses. This is actually my second attempt/design, since I wasn't happy with the first one.
Reply
:iconwalnutsprout:
WalnutSprout Featured By Owner Jan 19, 2013  Hobbyist General Artist
mój rysunek [link]
Reply
:iconakaszik:
Akaszik Featured By Owner Jan 19, 2013
Dziękuję! Dodałam miniaturkę z linkiem pod opisem konkursu. Ale komentarz dopiero po ogłoszeniu wyników :aww:
Reply
:iconwalnutsprout:
WalnutSprout Featured By Owner Jan 19, 2013  Hobbyist General Artist
spoko spoko :) mam tylko nadzieje że sukienka jest ok :) nawet dałam jej białe rajstopki żeby więcej zasłonić
Reply
:iconpretty-june-jure:
Pretty-june-jure Featured By Owner Jan 19, 2013  Hobbyist Traditional Artist
drawing for a contest [link]
Reply
:iconakaszik:
Akaszik Featured By Owner Jan 19, 2013
It's great to see your entry! Thank you for taking part. I hope painting her was a good fun. :aww:

I won't comment submissions till announcement.
Reply
:iconbalthierspants:
balthierspants Featured By Owner Jan 17, 2013  Hobbyist
My entry: [link]
Reply
:iconakaszik:
Akaszik Featured By Owner Jan 18, 2013
Thank you! Have you a good time drawing her? I have featured Celice at the bottom of contest description. :aww: I won't comment entries till announcement :plotting:
Reply
:iconbalthierspants:
balthierspants Featured By Owner Jan 18, 2013  Hobbyist
Of course! I haven't drawn anything like a maid in a long time, so it was very interesting to draw her :) Thank you!
Reply
:iconwalnutsprout:
WalnutSprout Featured By Owner Jan 13, 2013  Hobbyist General Artist
a czy stroje mogą być nieco bardziej nowoczesne ? i trochę odkrywać ?? czy raczej pełen konserwatyzm i stroje dopasowane do epoki ??
Reply
:iconakaszik:
Akaszik Featured By Owner Jan 13, 2013
Panna służąca jest z fikcyjnego królestwa. W moim komiksie: ustrój feudalny, ale technologia dwudziestego drugiego wieku. Strojem dopasowanym do epoki będzie to co narysujesz. Ubranie oczywiście może coś odkrywać - tyle ile Ty sama pokazałabyś idąc do pracy, na uczelnię lub do szkoły. Jeśli podręczna notorycznie będzie ubierać się za kuso, ktoś może zaproponować jej przeniesienie z pałacu do bałaganu. :ahoy:

Twój projekt, Ty wybierasz strój. Baw się dobrze! :aww:
Reply
:iconwalnutsprout:
WalnutSprout Featured By Owner Jan 13, 2013  Hobbyist General Artist
ok przepraszam za pytanie :P teraz doczytałam końcówke ogłoszenia o konkursie

"Strój musi zakrywać nogi i brzuch. Spódnice są modelowane w dzwon albo niezbyt szeroką linię A, spodnie są proste. Modne są rękawy oddzielone od bluzki, ale czy są praktyczne? Ostatnio na co dzień popularne są tkaniny barwione na pyliste brązy, słoneczny pomarańczowy, wszystkie odcienie czerwieni oraz czysty błękit."

hmmm będę musiała zmienić kilka rzeczy, może zdążę ;)
Reply
:iconakaszik:
Akaszik Featured By Owner Jan 13, 2013
To są luźne sugestie, a nie sztywne wskazania ;) Ostateczny termin zgłaszania prac 10 lutego 2013.
Reply
:iconwalnutsprout:
WalnutSprout Featured By Owner Jan 13, 2013  Hobbyist General Artist
to że w lutym to akurat wiem :) ale rysuje jeszcze pare innych rzeczy ;) a tempo mam istnie zółwiowe
Reply
:iconmegamiamara:
MegamiAmara Featured By Owner Jan 13, 2013  Hobbyist Traditional Artist
korci mnie żeby wziąć udział :)
Reply
:iconakaszik:
Akaszik Featured By Owner Jan 13, 2013
Zapraszam! Jest niedzielne popołudnie, świetny wolny czas na rysowanie :XD:
Reply
:iconmegamiamara:
MegamiAmara Featured By Owner Jan 13, 2013  Hobbyist Traditional Artist
cóż gdyby nie fakt że mam kolokwium to może bym się zapisała chociaż z moim talentem do rysowania to lepiej nie startuje bo sie skompromituje xD ahhaha
Reply
:iconakaszik:
Akaszik Featured By Owner Jan 13, 2013
Ostateczny termin zgłaszania projektów to 10 lutego 2013. Zrób najlepszą pracę jaką tylko potrafisz i masz szanse. Jasne: warsztat jest ważny, ale w tym konkursie przede wszystkim liczy się pomysł na postać. :aww:
Reply
:iconmegamiamara:
MegamiAmara Featured By Owner Jan 13, 2013  Hobbyist Traditional Artist
właściwie postaram się :) moze coś się uda ^^
Reply
:iconlukaszmuzial:
LukaszMuzial Featured By Owner Jan 11, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Ok zarys postaci mam tj rysunek, w 50% pokolorowany jest, ale muszę mieć jeszcze 1 - 2 dni czasu ;) a tak poza tym cała ta historia dzieje sie w Polsce czy innym kraju bo chciałbym dopasować nazwisko dla Adelle/Adeli ;)
Reply
:iconakaszik:
Akaszik Featured By Owner Jan 12, 2013
50% super! :boogie: Opowieść dzieje się w fikcyjnym królestwie z feudalnym ustrojem (stąd hrabianka, pałace itd.) oraz wysoko rozwiniętą technologią. Nazwiska, imiona, nazwy miejsc i modeli AG układam tylko z liter łacińskiego alfabetu.
Reply
:iconlukaszmuzial:
LukaszMuzial Featured By Owner Jan 12, 2013  Hobbyist Traditional Artist
ok już jest [link]
Reply
:iconakaszik:
Akaszik Featured By Owner Jan 13, 2013
I've featured her in my journal!
Reply
:iconlukaszmuzial:
LukaszMuzial Featured By Owner Jan 13, 2013  Hobbyist Traditional Artist
ok ;) thanks ;)
Reply
:iconakaszik:
Akaszik Featured By Owner Jan 13, 2013
I've featured her in my journal!
Reply
:iconxanimite:
Xanimite Featured By Owner Jan 11, 2013
Reply
:iconakaszik:
Akaszik Featured By Owner Jan 11, 2013
Thank you for entry. I've already featured your artwork in my journal (at bottom).

I will not comment entries until announcement 12.02.2013.
Reply
:iconkinikim:
Kinikim Featured By Owner Jan 10, 2013  Hobbyist Artist
Fajowo też spróbuje narysowac tą służącą :D mam rozumieć że ona nie ma być w stylu mangowym?
Reply
:iconakaszik:
Akaszik Featured By Owner Jan 10, 2013
Cieszę się, że się przyłączysz. Prace konkursowe mogą być w dowolnym stylu i formie - rysunek, akwarela, komputerowy obraz, tekst :aww:
Reply
:iconkinikim:
Kinikim Featured By Owner Jan 11, 2013  Hobbyist Artist
A jaki jest czas trwania konkursu? przepraszam że tak pytam ale ostatnio zalatana jestem
Reply
:iconakaszik:
Akaszik Featured By Owner Jan 11, 2013
Skoro brak Ci czasu, zamiast odkładać rysowanie aż skończysz to w co jesteś zaangażowana, zrób pracę teraz - od razu :XD: Żeby wszystko było zupełnie jasne przeczytaj opis konkursu.
Reply
:iconkinikim:
Kinikim Featured By Owner Jan 12, 2013  Hobbyist Artist
XDD ok
Reply
:iconsonicjuice:
SonicJuice Featured By Owner Jan 9, 2013  Hobbyist Digital Artist
I join in this contest, i love the maids :heart:

Do not have to be only girls in the contest, doesn't it? Bone, can be done to a butler?
Reply
:iconakaszik:
Akaszik Featured By Owner Jan 10, 2013
Yes, it could be woman or man any kind of servant. So a butler is all right.

Think how long take him to get his position? Is he in charge of the reception area and ball room or wine cellar and pantry? Or is he a kind of attendants taking care of personal items and handling his employer money? Don't tell here - make an splendit entry to a contest :aww:
Reply
:iconsonicjuice:
SonicJuice Featured By Owner Jan 10, 2013  Hobbyist Digital Artist
Ok,thnaks you very much :)
Reply
:iconlukaszmuzial:
LukaszMuzial Featured By Owner Jan 7, 2013  Hobbyist Traditional Artist
i te wswzystkie twoje elementy można dowolnie modelować tak? ok to juz zaczynam myśleć nad nią :D
Reply
:iconlukaszmuzial:
LukaszMuzial Featured By Owner Jan 7, 2013  Hobbyist Traditional Artist
ok już się zgłaszam i zabieram do pracy :0 ma to być pokojówka hehe hmmmm ciekawe wyzwanie :D
Reply
:iconakaszik:
Akaszik Featured By Owner Jan 8, 2013
To ma być pokojówka, praczka, kuchareczka, służka... pomysł czym właściwie się zajmuje jest częścią zadania konkursowego. I można elementy dowolnie modelować. To może być i pięćdziesięcioletni kamerdyner albo ogrodnik. :XD: Baw się dobrze!
Reply
:iconlukaszmuzial:
LukaszMuzial Featured By Owner Jan 8, 2013  Hobbyist Traditional Artist
no raczej moja postać będzie wszechstronna w pracy, od gotowania po sprzątanie latryn :XD:
Reply
:iconalwaysreadinggirl:
AlwaysReadingGirl Featured By Owner Jan 7, 2013  Hobbyist General Artist
chętnie spróbuję swoich sił :)
rozumiem, że to ma być taki 'reference' danej postaci, tak? :3
Reply
:iconakaszik:
Akaszik Featured By Owner Jan 8, 2013
Nika, zapraszam! :aww: Nie precyzuję w zasadach jaką formę ma mieć zgłoszenie. Character reference będzie w porządku, ale też ilustracja pokazująca zachowanie postaci bez słowa tekstu albo sam tekst też są OK.
Reply
:iconalwaysreadinggirl:
AlwaysReadingGirl Featured By Owner Jan 8, 2013  Hobbyist General Artist
dziękuję, teraz wszystko jasne (:
Reply
Add a Comment:
 
×

:iconakaszik: More from AkaszikFeatured in Collections

Contests by kondouyumi-tan


More from DeviantArtDetails

Submitted on
January 6, 2013
Link
Thumb

Stats

Views
2,432 (1 today)
Favourites
8 (who?)
Comments
60
×